(C) Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
Všetky práva vyhradené.


Dátum vytvorenia súboru Readme.htm: 30. 04 2009																				
																																				
Súbor Readme pre inštalačné balíky AR813x a AR815x														

Podpora: radič Atheros AR813x/AR815x pre siete Gigabit/Fast Ethernet					
	
Operačné systémy:																										
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003				         
Windows XP x64, Windows Server 2003 x64                
Windows Vista, Windows Vista x64	
Windows 7, Windows 7 x64																				

Obsah súboru
1  Prehľad

Inštalačný balík ovládača obsahuje ovládač radiča Atheros AR813x/AR815x pre siete Gigabit/Fast Ethernet.

Tento súbor README vysvetľuje, ako inštalovať ovládač a inštalačný balík v počítači používajúcom niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

2  Inštalácia

Operačný systém automaticky rozpozná radič. Zrušte všetky dialógové okná, pomocou ktorých sa operačný systém pokúsi automaticky nainštalovať ovládač. 


POZNÁMKA. Ak chce používateľ inštalovať ovládač, musí sa prihlásiť so správcovskými oprávneniami.

Ovládač nainštalujete podľa nasledujúceho postupu:

1. Spustite inštalačný súbor Setup.exe.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazovaných počas inštalácie.

3  Inštalácia v tichom režime

Ak chcete ovládač inštalovať v tichom režime, spustite súbor s nasledujúcim príkazom.

setup.exe /s

4  Odinštalovanie

Ak chcete odinštalovať ovládač, postupujte podľa nasledujúcich krokov.


Odstránenie ovládača

1. Stlačte tlačidlo Štart a vyberte položky Ovládací panel > Pridanie alebo odstránenie programov.
2. Nájdite položku Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver, vyberte ju a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Ďalšie informácie získate od našich pracovníkov technickej podpory.


*** Koniec súboru Readme ***